AUSTRIA/SLOVENIA | DENMARK | NORWAY | OTHERS 
Gallery
The competition
Artist registration
Submitions
News
Partners
Press area
Contact
Action
Ana Maria Almada de Alvarez
"The other side"
Photo
Eric Length Persson
Helium
Draw
Jimmy Virkki
party talk
Digital
Ana Maria Almada de Alvarez
"Breaking dawn""
Tue Greenfort & Jan Freuchen - ALP/Peter Bergman (21.4-20.5, 2006)
2006-04-19
Tue Greenfort Jan Freuchen Apocalypse Focus Group 21/4 – 20/5, 2006 Välkommen på vernissage torsdagen den 20:e April, kl 17-20. ALP / Peter Bergman har glädjen att presentera utställningen Apocalypse Focus Group av Tue Greenfort och Jan Freuchen. Apocalypse (från grekiskans: avlsöja) Ett begrepp knutet till uppenbarelsen hos utvalda personer om något som är dolt för resten av mänskligheten. Detta är en insikt om framtida händelser, orsakade av främmande krafter eller av mänskligheten själv, som ska bli dess undergång. Focus Group En form för kvalitativ forskning i vilken en grupp människor blir intervjuade kring förhållningen till en produkt eller liknande. En fokus grupp består av en moderator i samtal med en grupp individer, var för sig eller sinsemellan som fritt associerar kring ett aktuellt ämne. Dessa samtal blir i regel observerat av ett annat team, som analyserar individernas reaktioner. - - - En vara, en reklamkampanj eller en politisk idé genomgår i de flesta fall en grundlig undersökning före lansering. I vår tid tillhör konsumenten och den röstberättigade ett stort komplex av olika målgrupper. Strategier utarbetas för att nå människornas irrationella drifter och omedvetna behov. Detta är allmänt känt, men är likväl effektiva verktyg i konsumtion-samhället och i det politiska spelet. Hur fungerar en demokrati i ett marknadsstyrt klimat? Internationella koncerner har övertagit mycket av makten som tidigare var i statlig förvaltning. Otaliga miljö- och människorättsbrott inför dessa institutioner har tvingat fram ”socialt ansvariga” koncerner som acceepterar sitt ansvar som ledande samhällsinstitutioner. Genom donationer och kulturella investeringar kreeras mänskliga ansikten på fundamentalt antidemokratiska institutioner. Människan är i stånd att att uttyda en estetisk dimension av sin undergång. Kulturindustrin ger oss flera olika scenarier: en yttre fiende, ett naturfenomen, eller en teknologisk katastrof. Fruktan är också användbar. I det som påstås vara ”terrorismens tidsålder” är fienden osynlig och alltid närvarande, vilket följaktligen legitimerar kontroll. Maktens representation är alltid i förändring. I den teatrala fokusgrupp situationen träder skizofrenin fram: Runt bordet samtalas det om individens önskan, personliga behov och fruktan, som vetenskapligt registreras och analyseras bakom ett genomskinligt spegelglas.
2006-03-24
Skandinaviens viktigaste konsttävling större än någonsin
If you want the latest updates about DNA and invitations to our openings please register for our Newsletter. >more news