Up
down
Title: 27 kilometer drawing
Finalist - DNA 2003, Digital


Large image
Rate this artwork! Current rating
Love it 
Interesting 
Nice 
Strange 
I don't understand 

Artist: Lina Selander
Stockholm, Sweden

About the work:
lina selander
Stad: stockholm
Land: Sweden E-post: [email protected]
Medlem datum: 2003-09-08 21:11:36
Senast inloggad: 2003-09-09 09:51:50
Konstnärsbeskrivning:
Artist: Lina Selander
Stockholm, Sweden
Lina Selander är född 1973 och bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi och film i Göteborg, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, samt Valand, Göteborg.
Lina Selander arbetar med video, fotografi, text och ljud, ofta med en tvärvetenskaplig strategi. Återkommande ämnen i hennes verk är tidens och
minnets förvandlingar, upplösning, tvång och intensitet. Hon arbetar med och belyser från olika håll den rörliga bildens självreferens. Lina Selanders videoverk utspelar sig i en relation mellan abstraktion och narration där en
stark känslomässig kärna beskrivs i en stram och konceptuell form som pendlar mellan att bryta ner och att bygga upp film som narrativ struktur.
Samtliga verk vill blicka in i sitt eget filmiska väsen och blottlägga ett fält där ny mening kan bildas.1999 fick Lina Selander Robert Frank-stipendiet för sitt examensarbete, och hon erhöll 2002 ett 2-årigt arbetsstipendium från konstnärsnämnden. Hennes verk har visats bl a på Fylkingen, Charlotte Lund och Borås‚ konstmuseum.
Title: 27 kilometer drawing
Finalist - 2003, Digital
Video, 7min, ljud, loop, 2002
Ljud & bild: Lina Selander
27 Kilometer Drawing är elledningar filmade genom ett tågfönster. Den är en road movie reducerad till ett abstrakt flöde av linjer och ytor.
I denna dramaturgiska nollpunkt etableras kontakt med såväl den tidiga experimentella filmens estetik som med några av minimalismens gester.
Det filmiska, linjära berättandet, med tiden och rörelsen som grundelement, upphävs och blir istället ett partitur för kontemplationen över rörelse och tid. Den elektroniska kompositionen som hörs i filmen är fotonegativ som processats i ett program som omvandlar bild till ljud. Negativen har alltså fungerat som ett slags partitur, vilket gör att ljudet refererar till en verklighet. I relation till elledningarna innebär ljudet
den bortträngda verklighetens återkomst.


About the artist:
Artist: Lina Selander
Stockholm, Sweden
Lina Selander är född 1973 och bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi och film i Göteborg, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, samt Valand, Göteborg.
Lina Selander arbetar med video, fotografi, text och ljud, ofta med en tvärvetenskaplig strategi. Återkommande ämnen i hennes verk är tidens och
minnets förvandlingar, upplösning, tvång och intensitet. Hon arbetar med och belyser från olika håll den rörliga bildens självreferens. Lina Selanders videoverk utspelar sig i en relation mellan abstraktion och narration där en
stark känslomässig kärna beskrivs i en stram och konceptuell form som pendlar mellan att bryta ner och att bygga upp film som narrativ struktur.
Samtliga verk vill blicka in i sitt eget filmiska väsen och blottlägga ett fält där ny mening kan bildas.1999 fick Lina Selander Robert Frank-stipendiet för sitt examensarbete, och hon erhöll 2002 ett 2-årigt arbetsstipendium från konstnärsnämnden. Hennes verk har visats bl a på Fylkingen, Charlotte Lund och Borås‚ konstmuseum.