Close this window

ALP galleri Peter Bergman visar Stefan Otto

Välkommen på vernissage torsdagen den 26:e augusti kl 17-20.
Utställningen pågår t o m 25: september 2004.
Galleriet håller öppet tis-lör 12-17.Galleriet har glädjen att presentera Stefan Ottos andra separatutställning.

Ett återkommande inslag i Stefan Ottos konstnärsskap är ett slags melankoliska tidsåkningar. Här har känslan av att befinna på en resa någonstans bortom tid och rum ett stort utrymme. Upplevelsen ligger i det nästan overkliga ögonblicket då världen omkring oss tycks inkapsla den lilla människan i ett vakum. I Stefan Ottos verk återfinns ett diffust berättande och en tydligt uppluckrad verklighetsförankring. Med detta inbjuds betraktaren till en anslående bildvärld, där uttrycket utfaller i ett allmängiltigt tillstånd av saknad, och en ständigt närvarande oro.

På utställningen visar Stefan Otto två nya videoverk, samt en svit fotografier. Videoverken Aerial och Sidewinder spelar på ett slags subjektivt bildplan, då betraktaren är den som befinner sig i rörelse. Dessa verk fungerar som återspeglingar av tiden, och dess gång. Filmerna liksom fotografierna formar en fiktion av verkligheten, och som betraktare leds vi till att försöka greppa världen, ljuset och tiden.


Close this window